22. zastupitelstvo obce Radiměř

24.09.2018 10:35

Konání 22. zasedání zastupitelstva v úterý 25.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Radiměři čp. 170