Svoz nebezpečného odpadu

03.04.2017 00:00

Nebezpečný odpadUpozorňujeme! Dne 3.4.2017 od 14:00 do 19:00 a 4.4.2017 od 06:00 do 09:00 proběhne sběr pouze nebezpečného odpadu, který bude vybírán v budově bývalé Prefy, naproti bytovému domu čp.: 167 (bývalý obecní úřad). Na jiná místa po obci není možné tento odpad ukládat !!! Děkujeme Vám, že tyto odpady neukládáte na jiných místech obce a tím obec udržujete v čistotě a chráníte i naši přírodu.

Nebezpečné odpady
 – jsou odpady, které mají nebezpečné vlastnosti a nesmí se vyhazovat do popelnice, např. monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry, nemrznoucí a brzdové kapaliny, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácnosti, znečištěný textil, železné nebo plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, akumulátory (včetně elektrolytu). Veškeré zařízení musí být kompletní, např. lednice včetně kompresoru