Geodetické práce v obci

01.03.2017 08:23

Po dobu 14 dní se budou v obci pohybovat geodeti, kteří budou provádět výměry, vzhledem k plánované akci protipovodňová opatření v obci Radiměř.